Νόμος Κατσέλη - υπερχρεωμένα νοικοκυριά.

Χιλιάδες δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη αντιμετωπίζουν πολλές δυσκολίες στην αποπληρωμή των δόσεων της δικαστικής απόφασης. Αυτό συμβαίνει είτε γιατί έχουν αλλάξει τα οικονομικά δεδομένα της οικογένειάς είτε γιατί αντιμετωπίζουν κάποιο έκτακτο γεγονός που τους οδηγεί στην αδυναμία καταβολών. Προσοχή όμως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υποχρεούνται να συνεχίσουν να είναι συνεπείς σε αυτά που ορίζει η δικαστική απόφαση. Εάν δεν το κάνουν τότε είναι βέβαιο ότι κάποια στιγμή θα κηρυχθούν έκπτωτοι από το νόμο Κατσέλη. 

Το γραφείο μας θεωρείται από τα πιο εξειδικευμένα και πρωτοπόρα γραφεία στην Ελλάδα σε υποθέσεις του νόμου Κατσέλη με πολλές εκατοντάδες αποφάσεις υπαγωγής στο νόμο και διαγραφής εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ. Οι αποφάσεις μας έχουν διαμορφώσει τη νομολογία της χώρας σε πολλά θέματα που αφορούν στο ν. 3869/2010 ενώ έχουμε πετύχει εντυπωσιακές διαγραφές και ρυθμίσεις δανείων σε όλη την Επικράτεια. 

Μεταρρύθμιση δικαστικής απόφασης.

Εφόσον λοιπόν ένας δανειολήπτης που έχει υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη βρίσκεται σε αδυναμία καταβολής της μηνιαίας δόσης του Δικαστηρίου τότε θα πρέπει άμεσα να συμβουλευτεί τον δικηγόρο του προκειμένου να αξιολογηθεί η δυνατότητα μεταρρύθμισης της δικαστικής απόφασης με σκοπό την μείωση της δόσης. 

Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η υποβολή αίτησης στο Ειρηνοδικείο που εξέδωσε την απόφαση και στη συνέχεια η συζήτηση της αίτησης. 

 

Έφεση κατά πρωτόδικής δικαστικής απόφασης.

Στην περίπτωση που η αρχική αίτηση υπαγωγής στο Ειρηνοδικείο απορριφθεί για οποιονδήποτε λόγο, ή έχει γίνει δεκτή αλλά δεν σας ικανοποιεί το αποτέλεσμα, έχετε το δικαίωμα να ασκήσετε Έφεση. Για να γίνει δεκτή όμως μια Έφεση και για να αποφασιστεί κατά πόσο ένας δανειολήπτης πρέπει να επιδιώξει την εξωδικαστική ρύθμιση των οφειλών του, θα πρέπει πρώτα να αξιολογηθεί η απορριπτική απόφαση και να τεκμηριωθούν οι λόγοι της Εφέσεως. Προσοχή, επειδή πλέον η διαδικασία συζήτησης των αιτήσεων για την υπαγωγή στο νόμο Κατσέλη γίνεται με τον νέο νόμο η προθεσμία της Έφεσης είναι μόλις 6 μήνες από την δημοσίευση της απόφασης. 

 

Νέα απόφαση απαλλαγής δανειολήπτριας από το 100% των οφειλών που πέτυχε το γραφείο μας. 

Image