Ξένα Funds

Το τελευταίο διάστημα, οι Τράπεζες μεταβιβάζουν μαζικά δάνεια προς εταιρείες διαχείρισης κόκκινων δανείων, γνωστές ως ξένα funds, αιφνιδιάζοντας τους δανειολήπτες.  

Μια τέτοια μεταβίβαση δεν φέρνει σε δυσμενέστερη θέση τον δανειολήπτη ούτε του στερεί τα δικαιώματα του. Αλλάζει όμως η φιλοσοφία της διαπραγμάτευσης, αφού οι στόχοι των εταιρειών αυτών είναι διαφορετικοί σε σχέση με αυτών των τραπεζών και σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να δημιουργηθούν νέοι λόγοι άμυνας - ανακοπής αν και εφόσον ξεκινήσει η διαδικασία είσπραξης της απαίτησης από το fund.

Χρήσιμο είναι να αναφέρουμε κάποιες βασικές πληροφορίες για το τι ισχύει με τις μεταβιβάσεις αυτές. 

Τι ισχύει για τις μεταβιβάσεις δανείων σε ξένα funds

Για να προσφερθούν προς πώληση μη εξυπηρετούμενα δάνεια, εφόσον ο δανειολήπτης είναι καταναλωτής, πρέπει πρώτα να έχει προσκληθεί με εξώδικη πρόσκληση ο δανειολήπτης και ο εγγυητής μέσα σε δώδεκα (12) μήνες πριν από την προσφορά, να διακανονίσει τις οφειλές του βάσει γραπτής πρότασης κατάλληλης ρύθμισης με συγκεκριμένους όρους αποπληρωμής σύμφωνα και με τις διατάξεις του Κώδικα Δεοντολογίας.

Εξαιρούνται από την ως άνω προϋπόθεση απαιτήσεις επίδικες ή επιδικασθείσες και απαιτήσεις κατά οφειλετών μη συνεργάσιμων.

Επί μεταβιβάσεως απαιτήσεων μη εξυπηρετούμενων δανείων και πιστώσεων ο νέος εκδοχέας (fund)  συνεχίζει τη διαδικασία του Κώδικα Δεοντολογίας από το στάδιο που ήταν πρίν τη μεταβίβαση. 

Στις περιπτώσεις πώλησης, μεταβίβασης απαιτήσεων, καθώς και ανάθεσης διαχείρισης, δεν χειροτερεύει η ουσιαστική και δικονομική θέση του οφειλέτη και του εγγυητή και δεν επιτρέπεται η μονομερής τροποποίηση όρου σύμβασης, καθώς και του επιτοκίου.

Σε περίπτωση που μεταβιβάζεται απαίτηση από εξυπηρετούμενο δάνειο, για την εξυπηρέτηση του οποίου έχει συμφωνηθεί κυμαινόμενο επιτόκιο, ο εκδοχέας (fund) δεν επιτρέπεται να προσδιορίσει περιθώριο, επιπλέον του επιτοκίου αναφοράς, υψηλότερο εκείνου που είχε προσδιορίσει το πιστωτικό ή χρηματοδοτικό ίδρυμα κατά το χρόνο καταχώρισης της μεταβίβασης, εκτός εάν οι όροι που περιλαμβάνονται στη δανειακή σύμβαση, προσδιορίζουν με ακρίβεια συγκεκριμένα και αντικειμενικά κριτήρια για τη μεταβολή του περιθωρίου.

Τι ισχύει για τα ξένα funds 

Για να πάρουν άδεια λειτουργίας από την Τράπεζα της Ελλάδος πρέπει να υποβάλλουν επιχειρηματικό πλάνο και εμπεριστατωμένη έκθεση στην οποία καταγράφονται διεξοδικά οι βασικές αρχές και μέθοδοι που θα διασφαλίζουν την επιτυχή αναδιάρθρωση δανείων. 

Η έκθεση πρέπει να παρουσιάζει μεθόδους αναδιάρθρωσης οφειλών εναλλακτικές της αναγκαστικής εκτέλεσης λαμβάνοντας υπόψη και τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες. 

Υποχρεούνται να εφαρμόζουν τον Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών, τη νομοθεσία περί Προστασίας καταναλωτών και τους κανόνες που διέπουν τη χορήγηση δανείων και πιστώσεων που ισχύουν για τις Τράπεζες. 

Το γραφείο είναι σε θέση να αξιολογήσει ποια είναι η καλύτερη δυνατή επιλογή για εσάς και να σας συμβουλέψει υπεύθυνα.

Αναλαμβάνουμε ολόκληρη τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, της σύνταξης των αντίστοιχων αιτημάτων και τη χάραξη στρατηγικής πάντοτε σε συνάρτηση με τις εναλλακτικές που δίνει ο νόμος και επιτρέπει η κάθε περίπτωση. 

Καλέστε μας για ένα ραντεβού, με φυσική παρουσία στο χώρο μας, ή μέσω τηλεφώνου ή skype, για να μελετήσουμε προσεκτικά την υπόθεσή σας. 

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΣΩΣΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΑΣ. ΑΞΙΟΛΟΓΕΙΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΛΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ.

Καλέστε μας για ένα ραντεβού στο 210 8824000

Εταιρείες διαχείρισης κόκκινων δανείων (funds) και πλειστηριασμοί. Διαδικασία και ρύθμιση δανείων.

Ο δικηγόρος Δημήτρης Αναστασόπουλος στην ΕΡΤ 1 για τους πλειστηριασμούς και το πως ξεκινά η διαδικασία όταν τα δάνεια μεταβιβάζονται στις εταιρείες διαχείρισης κόκκινων δανείων (funds).

Ποια διαδικασία ακολουθείται και για ποιο λόγο κοινοποιούνται παλιές διαταγές πληρωμής στους δανειολήπτες.

Επιγραμματικά οι δανειολήπτες πρέπει να προσέξουν τα ακόλουθα:

1) Όταν κοινοποιείται παλιά διαταγή πληρωμής από εταιρεία διαχείρισης κόκκινων δανείων το επόμενο βήμα είναι η κατάσχεση και ο πλειστηριασμός.

2) Ο λόγος που γίνεται η κοινοποίηση είναι για να συγκοινοποιηθούν τα έγγραφα που την νομιμοποιούν για να ξεκινήσει την διαδικασία του πλειστηριασμού.

3) Ο δανειολήπτης πρέπει να απευθυνθεί σε δικηγόρο προκειμένου να αμυνθεί και να εντοπίσει σφάλματα στη διαδικασία και να ακυρωθεί η κατάσχεση που θα ακολουθήσει.

4) Στη περίπτωση που είναι η δεύτερη κοινοποίηση της διαταγής πληρωμής μπορεί να γίνει και ανακοπή κατά αυτής.

5) Αν η κοινοποίηση αφορά νέα διαταγή πληρωμής ο δανειολήπτης μπορεί να κάνει ανακοπή εντός 15 εργασίμων ημερών και ασφαλιστικά μέτρα.

6) Το επόμενο στάδιο είναι η κατάσχεση του ακινήτου και η έκδοση προγράμματος πλειστηριασμού. Ο δανειολήπτης μπορεί να ασκήσει ανακοπή εντός 45 ημερών από την κατάσχεση.

7) Προσοχή, σε περίπτωση ματαίωσης πλειστηριασμού οι νέος πλειστηριασμός που θα ορισθεί δεν κοινοποιείται στον δανειολήπτη.