Ο δικηγόρος Δημήτρης Αναστασόπουλος στο διεθνές συνέδριο NPL Management Greece 2021, για την διαχείριση των κόκκινων δανείων, που έλαβε χώρα στην Αθήνα τον Οκτώβριο του 2021.