Νέος Πτωχευτικός Κώδικας για νοικοκυριά

Ο νέος Πτωχευτικός Κώδικας (ν. 4738/2020) ή αλλιώς «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας» θα τεθεί σε ισχύ από την 1-1-2021 και θα αντικαταστήσει όλα τα παλαιότερα νομοθετήματα ρύθμισης και απαλλαγής χρεών όπως ο νόμος Κατσέλη (ν. 3869/2010), ο εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων (ν. 4469/2017), τη πλατφόρμα προστασίας πρώτης κατοικίας (ν. 4605/2019) κλπ. 

Πρόκειται για την ενσωμάτωση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας «Δεύτερη ευκαιρία για επιχειρηματίες» στην οποία υπάρχει ρητή πρόβλεψη για υπαγωγή των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων σε έναν ενιαίο Κώδικα απαλλαγής χρεών προκειμένου να μπορούν όλοι (ανεξαρτήτως εμπορικής ή μη ιδιότητας) μέσω μιας ενιαίας διαδικασίας να ρυθμίζουν τις υποχρεώσεις τους ή να πτωχεύουν. Για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά υπήρχε στο παρελθόν η αντίστοιχη διαδικασία του νόμου Κατσέλη, με τη βασική διαφορά όμως ότι με το νόμο Κατσέλη ο οφειλέτης διατηρούσε την κυριότητα της κατοικίας του εφόσον ήταν συνεπής με τη δικαστική απόφαση. 

Πλέον, η πτώχευση για το νοικοκυριό σημαίνει ρευστοποίηση της κύριας κατοικίας του και όλων των άλλων περιουσιακών στοιχείων με δικαίωμα μίσθωσης για τα ευάλωτα νοικοκυριά της κύριας κατοικίας του από Φορέα ο οποίος θα αγοράζει τις κατοικίες των ευάλωτων νοικοκυριών. 


Ειδικότερα, δίνεται η δυνατότητα σε όσα ευάλωτα νοικοκυριά, δηλαδή σε νοικοκυριά με χαμηλό εισόδημα και μικρή ακίνητη περιουσία, να ζητήσουν την αγορά της κύριας κατοικίας τους από έναν Φορέα, ο οποίος θα δημιουργηθεί για τον σκοπό αυτό, και στην συνέχεια την ενοικίασή της κατοικίας από τον Φορέα προς αυτούς για 12 χρόνια.

Image
Ποιος θεωρείται ευάλωτο νοικοκυριό.

Στην κατηγορία του ευάλωτου εμπίπτουν όσοι: 

Α. Έχουν εισόδημα 7.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξημένο κατά 3.500 ευρώ για κάθε μέλος και μέχρι 21.000 ευρώ ανεξαρτήτως της σύνθεσης του νοικοκυριού.

Β. Η αξία της ακίνητης περιουσίας τους δεν ξεπερνά τα 120.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξημένη κατά 15.000 ευρώ για κάθε μέλος και μέχρι 180.000 ευρώ ανεξαρτήτως της σύνθεσης του νοικοκυριού. 

Γ. Η αξία της κινητής περιουσίας το δεν ξεπερνά τα 21.000 ευρώ ανεξαρτήτως της σύνθεσης του νοικοκυριού.

Ο δικηγόρος Δημήτρης Αναστασόπουλος αναλύει τον νέο Πτωχευτικό Κώδικα για τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά.